Trukkikoulutus

Trukkikoulutus trukkikurssi, jossa trukinkuljettajalle tulee trukkikortti

Trukkikoulutus

Oheisesta ”onnettomuuskolmiosta” käy ilmi, miten Suomessa tapahtuu trukeilla olevia onnettomuuksia.

Huipulla on kuolemantapaukset ja pysyvät työkyvyttömyyteen johtaneet onnettomuudet.

n. 1300 trukkeihin liittyvää tapaturmaa, joista on 120-140 vakavaa ja jotka johtavat noin 30pvn sairaspoissaoloon.

Ennen varsinaista trukkitapaturmaa tapahtuu ”läheltä piti” tilanteita sekä lukuisia materiaali- ja konevahinkoja.

Trukinkuljettajan trukkikurssi pyrkii edistämään trukkityöskentelyn henkilöturvallisuutta ja korostamaan työturvallisuuden merkitystä yrityksen häiriöttömän toiminnan osana. Kurssin sisältö ja kesto räätälöidään vastaamaan yrityksen erityistarpeita.

Hansa Trukit Oy järjestää tilauksesta (ryhmäkoko min. 8 henkilöä) kolmea eri tyyppistä trukkikoulutusta, trukkikurssia, joille osallistujat saavat trukkikortin

Trukkikoulutus ryhmä

4 tuntia kestävä trukkikurssi, lue lisää tästä linkistä

8 tuntia kestävä trukkikurssi, lue lisää tästä linkistä

2 päivää kestävä trukkikurssi, lue lisää tästä linkistä

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Jalo Makkonen, 050 495 1312
[email protected]

Hansa Trukit Oy:n trukkikoulutus, trukkikurssi on Tehokas Monipuolinen Joustava Edullinen

Valtioneuvoston asetus 403/2008 (käyttöpäätös) astui voimaan 1.1.2009. Tämä asetus asettaa työnantajalle, mutta etenkin työnsuorittajalle uusia velvoitteita. Välittömästi huomioitaviin asioihin kuuluu mm. asetuksen 1 L:n 14 §:n 4.kohta, joka koskee trukin ja henkilönostimen kuljettajaa.

Kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen ajolupa. Työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot välineen käyttämiseen. Siihen kuuluu kuljettamisen lisäksi myös työsuojelulain ja asetusten tunteminen. Nämä asiat ovat usein kokeneillekin käyttäjille vieraita ja epäselviä. Erittäin vaikeaan asemaan joutuvat työnantajat, jotka ovat pääasiallisessa työsuojeluvastuussa ns. ”yhteisellä työmaalla”.